s1

O Nas

Fundacja powstała, aby pomagać, wspierać i aktywizować osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore oraz ich rodziny. Celem fundacji jest realizacja takich działań, które wpłyną na poziom zdrowia społeczeństwa zwłaszcza osób starszych, jak również na poziom kultury i edukacji.

Projekty

Nie dla otyłości, tak dla zdrowia!

s1

"Nie dla otyłości, tak dla zdrowia" - w ramach projektu będą przeprowadzane w szkołach podstawowych prelekcje dotyczące zdrowego stylu życia, problemów odżywiania przez dietetyka, psychologa i instruktora fitness.

Następnie zostanie ogłoszony konkurs na najlepszy spot reklamowy dotyczący problemu zaburzeń odżywiania się. Wśród nadesłanych prac zostaną wyłonieni finaliści, którzy wezmą udział w profesjonalnych warsztatach z praktykami z branży marketingowej z zakresu filmowania oraz tworzenia koncepcji społecznych.

Projekt zostanie zakończony evenetem, na którym ogłosimy zwycięzców, będzie również wystąpienie osoby z branży fitness, która propaguje zdrowy styl życia.

Ostatnim i najważniejszym elementem projektu będzie upowszechnienie 3 filmów konkursowych w lokalnych mediach oraz w kanałach social media. Projekt ten jest rodzajem kampanii społecznej, gdzie zgodnie z zasadą empowerment, angażujemy grupę docelową.

Punkt wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.

s1

Projekt zakłada powstanie punktu doradczo - informacyjnego w Rybniku dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, gdzie będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości, skorzystania z pomocy specjalistycznych placówek, możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe leczenia czy rehabilitacji oraz informacji o uprawnieniach jakie mogą przysługiwać osobom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom, jak również o instytucjach, w których mogą skorzystać różnych form pomocy dotyczących problemów osoby niepełnosprawnych i jej rodziny.

Ważnym elementem projektu jest zorganizowanie w maju Rybnickiego Dnia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów, na które chcemy zaprosić przedstawicieli UM Rybnik, OPS, PUP, ZUS, NFZ, rybnickie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów jak również przedstawicieli biznesu, którzy posiadają ofertę skierowana dla tej grupy docelowej (usługi pielęgnacyjne w domach klientów, „przycisk życia” – telepomoc itp.).

W ramach tego wydarzenia będziemy chcieli również zorganizować kilka prelekcji w takiej tematyce jak np. formy wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, opieka pielęgniarska – dobre praktyki zza granicy, telepomoc itp.

Film

Kontakt

Dane kontaktowe

Punkt doradczo - informacyjny rusza od czerwca:
w poniedziałki w godzinach 11:00-16:00
oraz środa w godzinach 9,00-14,00

Punkt doradczy:

ul. Jankowicka 23/25 pok. B1/1, 44-200 Rybnik

Adres:

ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik

Telefon:

729 284 727